Zásady ochrany osobných údajov

bergfex GmbH (ďalej len "bergfex" alebo "my") prevádzkuje webové stránky www.bergfex.at (www.bergfex.com, www.bergfex.de, atď.), ako aj ďalšie služby vrátane cudzojazyčných webových stránok a mobilných aplikácií (ďalej len "aplikácie") bergfex/Tours, bergfex/Weather a bergfex/Ski. Webové stránky, mobilné aplikácie a ďalšie ponuky sa ďalej spoločne označujú aj ako "služby bergfex" alebo "ponuka". V rámci vášho používania služieb bergfex zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami o ochrane údajov:

1. Predmet ustanovení o ochrane údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate služby spoločnosti bergfex. Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade so zákonmi o ochrane údajov Rakúskej republiky. Pokiaľ vám spoločnosť bergfex prostredníctvom služieb bergfex poskytuje prístup k ponukám, službám alebo službám tretích strán a vy ich využívate, platia ich príslušné predpisy o ochrane údajov. Predpisy tretích strán o ochrane údajov nám nie sú známe a nekontrolujeme ich. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za ochranu údajov týchto spoločností a odporúčame vám, aby ste si prečítali ich pravidlá ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich aplikácií, služby "My bergfex" alebo iných oblastí, pozrite sa, prosím, na naše často kladené otázky.

2. Zodpovedný orgán

bergfex GmbH, Neupauerweg 30a, 8052 Graz, Rakúsko, je prevádzkovateľom v zmysle zákonných ustanovení o ochrane údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte nás na rovnakej poštovej adrese alebo e-mailom na adrese datenschutz@bergfex.at.

3. Zhromažďovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je váš výslovný súhlas uvedený nižšie v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 a článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v nasledujúcom rozsahu

3.1 Používanie našej webovej stránky bez registrácie

Môžete navštíviť naše webové stránky a využívať jednotlivé ponuky služieb bergfex bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať ako člen bergfex.

3.2 Registrácia člena

Aby ste mohli využívať všetky funkcie služieb bergfex, musíte sa zaregistrovať. Na tento účel od vás potrebujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj používateľské meno a heslo a vaše meno a priezvisko. Svoje používateľské meno a heslo si môžete zvoliť ľubovoľne. Najmä vaše používateľské meno nemusí zodpovedať vášmu skutočnému menu alebo jeho častiam. Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa a heslo nie sú štandardne viditeľné pre tretie strany. Toto nastavenie môžete zmeniť vo svojom používateľskom profile.

3.3 Vytvorenie profilu

Ďalšie osobné údaje, ako napríklad adresu, dátum narodenia a iné osobné informácie, môžete do svojho profilu uviesť na čisto dobrovoľnej báze. Adresa a narodeniny nie sú predvolene viditeľné, zobrazujú sa voliteľne zadané koníčky a nahraná profilová fotografia. Uložené osobné údaje vo svojom profile môžete kedykoľvek zobraziť, zmeniť a vymazať a zmeniť možnosti zobrazenia.

3.4 Pripomienky, hodnotenia a iné príspevky

Vaše komentáre a hodnotenia spolu s vaším slobodne zvoleným používateľským menom sú viditeľné pre registrovaných členov služieb bergfex, ako aj pre neregistrovaných návštevníkov našich webových stránok a prípadne pre návštevníkov partnerských ponúk. Vaše komentáre a hodnotenia si teda môžu prečítať aj iné osoby. Ak nechcete, aby sa vaše skutočné meno spájalo s týmto obsahom, nemali by ste preto kombinovať svoje skutočné meno s používateľským menom. Okrem toho ukladáme vaše príspevky v diskusných fórach v službách bergfex s vaším používateľským menom. Tieto príspevky sú viditeľné aj pre neregistrovaných používateľov služby bergfex.

3.5 Údaje z denníka

Pri každom vašom prístupe na našu webovú stránku a k službám bergfex sa jednotlivé údaje týkajúce sa vašej interakcie s našou webovou stránkou a službami bergfex, ako napríklad aktuálna IP adresa, použitý internetový prehliadač, predtým navštívená webová stránka ("referrer") a čas prístupu, automaticky prenášajú z vášho počítača do spoločnosti bergfex a ukladajú sa do takzvaných log súborov. Uvedené logovacie údaje používame v pseudonymizovanej forme na vytváranie profilov používateľov na účely reklamy založenej na potrebách, prieskumu trhu a návrhu služieb bergfex. Profily používateľov vytvorené v tejto súvislosti nespájame s vašimi osobnými údajmi. Ak nesúhlasíte s uvedeným používaním vašich údajov, môžete kedykoľvek v budúcnosti vzniesť námietku proti tomuto používaniu. Na tento účel pošlite písomnú správu so svojou námietkou, v ktorej uvediete svoje používateľské meno a e-mailovú adresu uloženú na stránke vášho profilu v časti "Nastavenia", na adresu datenschutz@bergfex.at. Tieto protokolové údaje ukladáme aj z dôvodu bezpečnosti údajov (t. j. na ochranu našich systémov a údajov v nich uložených pred neoprávneným prístupom), na zistenie a opravu chýb v našich systémoch a v prípadoch, keď na základe určitých skutočností existuje podozrenie, že služby bergfex sa používajú v rámci členského účtu v rozpore so zákonom alebo zmluvou, napr. na páchanie trestných činov, ako je podnecovanie k nenávisti (§ 130 nemeckého trestného zákonníka) alebo zobrazovanie násilia (§ 131 nemeckého trestného zákonníka).

3.6 Súbory cookie

Každý prehliadač používa informácie na komunikáciu s webovými stránkami, ktoré sú prístupné na príslušných zariadeniach. Ako webový portál vykonávame na našich webových stránkach rôzne činnosti spracovania údajov. Okrem našich vlastných činností spracovania údajov sa spoliehame na integráciu obsahu tretích strán do našej webovej lokality. Robíme to na jednej strane z obsahových/redakčných dôvodov a na druhej strane z ekonomických dôvodov využívame možnosť sprístupniť našu webovú stránku tretím stranám ako reklamný priestor.
Používame súbory cookie, aby sme vám čo najviac uľahčili používanie služieb bergfex. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk a umožňujú, aby vás naša webová stránka rozpoznala. Používame takzvané "session cookies". Ide o súbory cookie, ktoré sa po opustení webovej stránky automaticky vymažú z vášho pevného disku. Tieto súbory cookie používame na potvrdenie, že ste prihlásený ako člen počas trvania vašej interakcie s našou webovou stránkou. Používame aj súbory cookie, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku aj po odhlásení z bergfex. Potrebujeme ich na vaše automatické prihlásenie pri ďalšom použití služieb bergfex a na uloženie mesta, pre ktoré chcete vidieť program miestneho kina. Platnosť týchto súborov cookie automaticky vyprší po šiestich mesiacoch. Ak si cookies neprajete, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby ukladaniu cookies zabránil. Môže to však znamenať, že nebude možné využívať všetky služby bergfex alebo ich funkcie v plnom rozsahu. Okrem toho z komerčných dôvodov využívame možnosť sprístupniť našu webovú stránku tretím stranám ako reklamný priestor ("reklamné súbory cookie").

Na bergfex sa používajú tieto typy súborov cookie:

Súbory cookie funkčnosti, personalizačné súbory cookie, súbory cookie výkonu a analýzy webu, reklamné/reklamné/cieľové súbory cookie, súbory cookie opätovného cielenia a súbory cookie tretích strán.

3.7 Služby webovej analýzy

Na webových stránkach služieb bergfex používame službu "Google Analytics", službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len "Google") alebo porovnateľné služby webovej analýzy. Spoločnosť Google používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok na naše účely. Informácie vygenerované súbormi cookie o vašom používaní našich webových stránok vrátane vašej aktuálnej, ale skrátenej (pozri nižšie) IP adresy sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google používa tieto informácie na analýzu vášho používania našich webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách používateľov našich webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Inštalácii týchto súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Ako preventívne opatrenie by sme vás chceli upozorniť, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie služieb bergfex v plnom rozsahu. Proti zhromažďovaniu a používaniu vašej IP adresy službou Google Analytics môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Viac informácií o tom nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Stiahnite si doplnok na deaktiváciu služby Google Analytics pre prehliadače).

3.8 Žiadosti poskytovateľov služieb tretích strán

3.8.1 Facebook
Ak ste členom facebook.com, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na bergfex prostredníctvom vášho účtu na Facebooku pomocou aplikácie Facebook "Facebook Connect" integrovanej do našej webovej stránky a využívať naše služby. Táto alternatíva prihlásenia vám umožňuje, aby sa niektoré vaše osobné údaje uložené na facebook.com preniesli z Facebooku do spoločnosti bergfex. V rámci tohto procesu prihlásenia vás Facebook informuje, ktoré vaše údaje sa majú preniesť (ďalej len "údaje z Facebooku"), a požiada vás o výslovný súhlas s týmto prenosom. Bez vášho súhlasu sa z Facebooku k nám nebudú prenášať žiadne osobné údaje. Vaše údaje zo služby Facebook používame na účely opísané v bodoch 4.1 až 4.4 nižšie v rámci služieb bergfex. Okrem toho ich používame v anonymizovanej forme na zostavovanie štatistík a analýz na účely zlepšovania a ďalšieho rozvoja služieb bergfex pre všetkých používateľov. Samozrejme, aj keď ste členom facebook.com, môžete sa zaregistrovať ako používateľ priamo na našej webovej stránke bergfex ako každý iný používateľ bez toho, aby ste nám prenášali údaje zo svojho účtu na Facebooku.

3.8.2 Služby aplikácie
Na účely zlepšovania a ďalšieho vývoja našich aplikácií využívame nasledujúcich poskytovateľov služieb:

Firebase

Amplitude

Appsflyer

RevenueCat

3.9 Apple HealthKit

Prostredníctvom Apple HealthKit sa do aplikácie bergfex prenášajú len údaje o srdcovom tepe a krokoch a aplikácia bergfex ich číta a ukladá len v súvislosti s príslušnou aktivitou. So všetkými zhromaždenými údajmi sa zaobchádza dôverne, neposkytujú sa tretím stranám a nepoužívajú sa na marketingové účely.
HealthKit je služba na spracovanie údajov o aktivite, ktorú poskytuje spoločnosť Apple Inc. a ktorá sa používa na prístup k údajom o aktivite alebo ich ukladanie. Ďalšie informácie: Apple HealthKit

3.10 Doba skladovania

Ak sa zaregistrujete na našej webovej lokalite, vaše údaje budeme uchovávať po dobu existencie vášho účtu a potom len tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

3.11 Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Okrem iného máte právo (za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi v príslušnom platnom znení) (1) skontrolovať, či a aké osobné údaje o vás uchovávame, a získať kópie týchto údajov, (2) požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo sa nespracúvajú v súlade so zákonom, (3) požadovať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a (4) za určitých okolností namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo odvolať predtým udelený súhlas so spracúvaním, pričom to nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe doteraz udeleného súhlasu až do jeho odvolania, (5) požiadať o prenosnosť údajov, (6) poznať totožnosť tretích strán, ktorým sa vaše osobné údaje prenášajú, a (7) podať sťažnosť príslušnému orgánu.

4. Použitie údajov

4.1 Používanie služieb bergfex

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám umožnili používať služby bergfex a poskytovať služby ponúkané v rámci služieb bergfex, ako aj poskytovať vám prístup k službám tretích strán.

4.2 Newsletter

Pravidelne rozosielame bulletiny s turistickými ponukami a informáciami. Newsletter je zasielaný len tým osobám, ktoré samostatne a aktívne súhlasili s jeho zasielaním vo svojom užívateľskom profile, v dotazníku, v súťaži a pod. Newsletter je zasielaný len tým osobám, ktoré aktívne súhlasili s jeho zasielaním. Registrácia nemá za následok automatické zasielanie našich informačných bulletinov. Svoj súhlas so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

4.3 Personalizované služby a obsah

Ponúkame personalizované služby, ktoré vám zobrazujú obsah, ako sú lyžiarske strediská, webové kamery, počasie atď., optimalizované podľa vašich osobných záujmov. Na tento účel používame informácie, ktoré nám môžete voliteľne zadať, najmä vaše obľúbené lyžiarske strediská. Tieto osobné údaje však ďalej neposkytujeme.

4.4 Stíhanie protiprávnych a nezmluvných konaní; zaistenie bezpečnosti údajov

Vaše osobné údaje vrátane údajov uložených vo vašom profile a vašej IP adresy môžeme použiť na účely bezpečnosti údajov a na predchádzanie a stíhanie činností v súvislosti s používaním služieb bergfex, ktoré sú podozrivé z nezákonnosti alebo porušenia zmluvy, najmä v prípade trestných činov, ako je podnecovanie k nenávisti (§ 130 nemeckého trestného zákonníka) alebo zobrazovanie násilia (§ 131 nemeckého trestného zákonníka), alebo v prípade podstatného porušenia našich všeobecných obchodných podmienok.

5. Ochrana vášho členského účtu

Vaše heslo je kľúčom k vášmu členskému kontu. Používajte rôzne čísla, písmená a špeciálne znaky a svoje heslo nikomu neposkytujte. Ak svoje heslo zdieľate s inými osobami, nezabudnite, že ste zodpovední za všetky akcie, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom vášho členského účtu, a môžete byť vystavení právnemu konaniu. Preto ak je vaše heslo z akéhokoľvek dôvodu ohrozené, mali by ste nás o tom okamžite informovať a heslo zmeniť. Vaše heslo je u nás uložené v zašifrovanej forme podľa najnovších poznatkov, a preto ho nemôžeme prezerať my ani tretie strany.

6. Právo na informácie

Ako člen spoločnosti bergfex máte právo kedykoľvek získať informácie o type a rozsahu údajov, ktoré o vás uchovávame, v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Vo svojom účte bergfex (časť Nastavenia / Moje údaje) môžete kedykoľvek získať prehľad o údajoch, ktoré o vás ukladáme. Ak nemáte účet bergfex, pošlite nám správu e-mailom na adresu datenschutz@bergfex.at a okamžite dostanete informácie o tom, kde a aké údaje sme o vás uložili.

7. Vymazanie údajov

O vymazanie svojho konta môžete kedykoľvek požiadať zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@bergfex.at žiadosť. Vaše osobné údaje vrátane vašich komentárov a používateľského mena okamžite vymažeme. Z vymazania môžu byť vyňaté len údaje, ktoré ešte potrebujeme na uplatnenie existujúcich zmluvných alebo zákonných práv voči vám, napr. v prípade právnych sporov, alebo ktoré sme zo zákona povinní uchovávať. Tieto údaje budú nami zablokované. Ak máte účet bergfex, môžete si celý účet kedykoľvek vymazať sami v časti "Nastavenia -> Moje údaje". Tam tiež získate prehľad o tom, aké údaje sme o vás uložili.
Okrem toho skontrolujeme váš účet po dvoch rokoch. Ak sme v tomto období nezistili žiadnu aktivitu, budeme vám každé dva mesiace posielať potvrdzujúce e-maily. Po troch rokoch bez aktivity alebo potvrdenia váš účet vymažeme (s výnimkou účtov s verejnými prehliadkami).

8. Zmeny týchto ustanovení o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto ustanovenia o ochrane údajov v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. O takýchto zmenách vás budeme vopred informovať e-mailom. Zmenené ustanovenia o ochrane údajov nadobudnú účinnosť dňom uvedeným v zmenených ustanoveniach o ochrane údajov.

9. Súhlas so zhromažďovaním a používaním údajov

Niektoré z vyššie uvedených spôsobov použitia vašich osobných údajov si vyžadujú váš súhlas:
9.1 Súhlasím s tým, že spoločnosť bergfex môže uchovávať a používať moje osobné údaje vrátane údajov uvedených v mojom profile a mojej IP adresy na účely bezpečnosti údajov a na predchádzanie a stíhanie činností v súvislosti s používaním služieb spoločnosti bergfex, ktoré sú podozrivé z nezákonnosti alebo porušenia zmluvy, najmä v prípade trestných činov, ako je podnecovanie k nenávisti (§ 130 StGB) alebo zobrazovanie násilia (§ 131 StGB), alebo v prípade podstatného porušenia Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti bergfex.

9.2 Súhlasím s tým, aby ma spoločnosť bergfex informovala prostredníctvom e-mailu o nových funkciách, ponukách a akciách na bergfex, zasielala mi osobné štatistiky na stránke "Môj bergfex", upozorňovala ma na nové súkromné správy alebo záznamy v knihe návštev na stránke môjho profilu a/alebo ma oboznamovala so službami a produktmi spoločností, s ktorými bergfex spolupracuje. Odber noviniek môžem kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu uvedeného v príslušnej novinke alebo prostredníctvom nastavení v mojom profile.

9.3 Súhlasím s tým, aby spoločnosť bergfex používala údaje uvedené v mojom profile (napr. aj vek, pohlavie a vkus na filmy) a moje hodnotenia lyžiarskych stredísk, aby mi mohla ponúkať personalizované služby a obsah.

9.4 Pokiaľ som sa zaregistroval(a) na bergfex prostredníctvom svojho účtu na Facebooku pomocou aplikácie Facebook Connect na webovej stránke bergfex a súhlasil(a) som s tým, aby Facebook odovzdal(a) moje údaje z Facebooku spoločnosti bergfex, týmto súhlasím s tým, aby spoločnosť bergfex používala moje údaje z Facebooku na účely uvedené v bodoch 9.2 až 9.3.
Télécharger l'application
1. otvorte aplikáciu Caméra v smartfóne
2 Orientez la caméra versus le code QR
3. téléchargez bergfex: randonnée & trace GPS