BERGFEX: Skipas PARK SNOW Donovaly - Ceny im Lyžiarske stredisko PARK SNOW Donovaly - Ceny lístkov

PARK SNOW Donovaly

Ceny Skipasy PARK SNOW Donovaly

Lístok
Skryť mapu

Možnosti platby

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Zľavy

Rodinná zľava
Skupinová zľava
Seniorské zľavy
Juniorské zľavy

Hlavná sezóna 2020/2021

26.12.2020 do 06.01.2021 (Vianoce)
Dospelí Deti Juniori Seniori
4 Hodiny € 29,00 € 20,00 € 23,00 € 23,00
1 Deň € 37,00 € 26,00 € 30,00 € 30,00
2 Dňová € 73,00 € 51,00 € 58,00 € 58,00
3 Dňová € 107,00 € 75,00 € 86,00 € 86,00
4 Dňová € 137,00 € 96,00 € 110,00 € 110,00
5 Dňová € 164,00 € 115,00 € 131,00 € 131,00
6 Dňová € 187,00 € 131,00 € 145,00 € 145,00
Saisonkarte € 300,00 € 210,00 € 240,00 € 240,00
1 jazda € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Berg- und Talfahrt € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00

Vedľajšia sezóna 2020/2021

07.01.2021 do 06.04.2021 (Zima 2021)
Dospelí Deti Juniori Seniori
4 Hodiny € 26,00 € 18,00 € 21,00 € 21,00
1 Deň € 32,00 € 22,00 € 26,00 € 26,00
2 Dňová € 63,00 € 44,00 € 50,00 € 50,00
3 Dňová € 94,00 € 66,00 € 75,00 € 75,00
4 Dňová € 120,00 € 84,00 € 96,00 € 96,00
5 Dňová € 143,00 € 100,00 € 114,00 € 114,00
6 Dňová € 163,00 € 114,00 € 130,00 € 130,00
Saisonkarte € 300,00 € 210,00 € 240,00 € 240,00
1 jazda € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Berg- und Talfahrt € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00

Pred-/Posezóna 2020/2021

05.12.2020 do 25.12.2020 (Prvý sneh)
Dospelí Deti Juniori Seniori
4 Hodiny € 26,00 € 18,00 € 21,00 € 21,00
1 Deň € 32,00 € 22,00 € 26,00 € 26,00
2 Dňová - - - -
3 Dňová - - - -
4 Dňová - - - -
5 Dňová - - - -
6 Dňová - - - -
Saisonkarte € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00
1 jazda € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Berg- und Talfahrt € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00
Dospelí
Jahrgänge 1961 - 2002
Deti
Jahrgänge 2009 - 2014
Juniori
Jahrgänge 2003 - 2008
Seniori
Jahrgänge 1945 - 1960

seniori – osoby narodené do 31.12.1960

Poznámky Ceny

Kompletný cenník nájdete na stránke strediska www.parksnow.sk .

Zaregistrujte sa na skipas.parksnow.sk a všetky skipasy si za výhodnejších podmienok môžete zakúpiť aj online!

Detské skipasy môžu používať len deti narodené v období od 1.1.2009 do 31.12.2014.

Tarifu JUNIOR môžu využiť osoby:

  • narodené medzi 1.1.2003 – 31.12.2008 (t.j. mládež od 13 – 18 rokov),
  • seniori – osoby narodené do 31.12.1960
  • držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC len na 4- a 7-hodinové skipasy.
  • ZŤP – potrebné sa preukázať preukazom ZŤP

Bezplatné cestovné::
deti do 6 rokov, t.j. narodené po 1.1.2015 na lyžiarske lístky s platnosťou do 2 dní a sezónne skipasy
deti do 8 rokov, t.j. narodené po 1.1.2013 na 3-6 dňové skipasy
Pri kúpe je potrebné preukázať sa hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa a je overený úradnou pečiatkou – pas, zdravotný preukaz)

Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior je potrebné preukázať bez vyzvania vek kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti . Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.

Zľava 10 % pre držiteľov kariet Sphere, Ego a kreditných kariet DinersClub. Zľavu je možné uplatniť na všetky skipasy s výnimkou sezónnych a skipasu 10 dní zo sezóny a to len pre majiteľa karty, nie na celý nákup!

Skupinová zľava. Za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 5% alebo 21. lístok zdarma. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka, podpis.

Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).

Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska

Zľava pre ubytovaných hostí – PARK SNOW Card - karta hosťa:
Zľava sa poskytuje len na 3-dňové a 6-dňové skipasy. Zľava na tieto dva druhy skipasov bude poskytnutá na základe „PARK SNOW Card - karta hosťa“, ktorú hosť obdrží v zmluvnom ubytovacom zariadení, je vydávaná na meno a platná len počas obdobia kedy je hosť ubytovaný. Pri pobytoch do 25.12.2020 sa viacdňové skipasy nepredávajú.

Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.

Zľavnený skipas vydaný na základe kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC je platný len spolu s týmito kartami. Pri vyzvaní kontrolnými pracovníkmi sa držiteľ preukáže touto kartou.

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie!

Zľavy sa NEKUMULUJÚ!


Poznámka Časti sezóny

Všetky skipasy s výnimkou skipasu 10 dní zo sezóny sú NEPRENOSNÉ!

Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska alebo cez webshop na webovej stránke . Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!

Na večernú prevádzku platia večerné, 4-, 7- a 8-hodinové (ďalej len "hodinové"), 5- a 6-dňové a celosezónne skipasy.

Všetky "hodinové" skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja) a ich platnosť končí po uplynutí doby, na ktorú boli vystavené alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň (okrem 8-hodinového).

8-hodinový výberový lístok je platný odo dňa kúpy až do konca lyžiarskej sezóny 2020/2021. Prechodom cez turniket je odpočítaná 1 hodina, počas ktorej je možné uskutočniť neobmedzený počet jázd. Po uplynutí 1 hodiny od prvého použitia v daný deň a ďalším prechodom cez turniket sa odpočíta ďalšia hodina až do úplného vyčerpania 8 hodín vystavených na 1 čipovej karte.

Večerný lístok platí na lyžovanie na osvetlených zjazdovkách na Záhradišti v čase 16:00 - 21:00.

V období do 25.12.2020 sa viacdňové skipasy nepredávajú.

Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.

Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.

Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.

Klienti pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-ným príplatkom.

POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých "hodinových" lyžiarskych lístkoch neposkytuje.

Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!

Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia. Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne. Skipasy sú platné počas dennej prevádzky už od 15:00 dňa pred dňom platnosti skipasu (napr. lístok kúpený v piatok na sobotu je platný už v piatok od 15:00). Platnosť viacdenných skipasov je vždy po sebe nasledujúce dni s výnimkou lístka 5/7 a skipasu 10 dní zo sezóny.

Všetky skipasy sú vydávané výlučne na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v automatoch alebo počas otváracích hodín v pokladniach strediska, na infocentre, v Kolibe GORAL, v lyžiarskych školách PATTY SKI, DAMI SPORT a SKI-TI, v Bistre Záhradište a v Chate pod Magurou alebo v automatoch na čipové karty umiestnených v strediskách. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty!!!

Čipovú kartu - skipas - noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie!) Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.

pozorPOZOR od 16:00 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! (na zjazdovkách na Záhradišti s večerným lyžovaním je vstup povolený do 21:15)

Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.

Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkovej doby.

Unterkünfte finden PARK SNOW Donovaly

Keine Einträge gefunden.

Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.

Lokale Suchergebnisse (Vzdialenosť <= 25km)

Ďalšie výsledky (Vzdialenosť > 25km)

Všetky %count% Výsledky vyhľadávania

%name% %region%
%type% %elevation%